Vergroten van mogelijkheden

Wat is wijs om te doen?

Professionals bij de politie, onderwijs, zorg en welzijn worden regelmatig met dilemma’s geconfronteerd. Elke keuze heeft vaak een vergaande consequentie. Je hebt het gevoel dat je moet kiezen tussen twee onmogelijke keuzes die je moeilijk te verkroppen vindt
Help, wat nu?

Nieuwe inzichten

In Moreel beraad komt een actuele casus aan bod. Samen onderzoeken we de standpunten die het maken van de juiste beslissing zo moeilijk maakt. Ook laat ik je zien op welke manieren je nog meer naar het dilemma kunt kijken. Op die manier komen nieuwe inzichten, antwoorden en/of oplossingen naar voren waarmee je verder kunt. Als gespreksleider zorg ik dat de focus op het onderwerp blijft en het gesprek diepgang houdt.

Moreel beraad is ook geschikt bij terugkerende vraagstukken zoals ethische en morele onderwerpen.

Vragen voor
Moreel beraad
kunnen zijn:

Hoe nu verder?

 • Moeten we wel of niet doorgaan met de behandeling tegen de wens van de cliënt in?
 • Moet ik het protocol volgen of kan ik dat weigeren?
 • Hoe bewaak ik mijn eigen morele grens?
 • Had ik het anders moeten aanpakken bij een gezin dat ik begeleid?
 • Ik voel me schuldig. Ik blijf twijfelen: had ik het anders moeten aanpakken?
 • Hoe moet ik omgaan met appjes/mailtjes van ouders, cliënten, die ik krijg in mijn privétijd?
 • Hoe moet ik omgaan met het beleid dat me steeds vaker tegenstaat?

Door stil te staan bij je denken kom je verder

Hoe te handelen?

Tijdens Moreel beraad begeleid ik deelnemers bij een dilemma of ethische kwestie. Het is een onderzoek en uitwisseling van gevoelens, gedachten en argumenten. Hoe verhoudt je denken zich ten opzichte van wat je doet? Je krijgt nieuwe inzichten om te handelen over een te nemen beslissing of je kijkt terug op een casus.

Waardevol

Moreel beraad is een waardevolle kans om ‘vrijuit’ te praten. Door stil te staan en los te komen van de dagelijkse hectiek.  Waarbij je jezelf tijd gunt is om rustig na te denken.

Verruimen

Moreel beraad geeft inzicht in elkaars waarden en normen. Samen ga je op zoek naar elkaars overeenkomsten. Zo ontstaat er meer begrip en respect voor de verschillen die er zijn. Dat geeft letterlijk ruimte.

Doel en effectieve waarde van Moreel beraad

 • Het draagt bij om tot een (beter) beargumenteerde afweging te komen.
 • Het vergroot de mogelijkheden en biedt nieuwe perspectieven en oplossingen.
 • Het verbetert de onderlinge samenwerking en communicatie.
 • Het is een instrument voor het ontwikkelen en implementeren van beleid.

Gesprek om op adem te komen – los van de dagelijkse hectiek

Moreel beraad vindt vaak plaats binnen uitvoerende teams, waaronder interdisciplinaire teams. Het is bovendien een waardevol instrument voor zowel operationele leidinggevenden als voor tactisch en strategisch management. Daarnaast kan het een onderdeel van intervisie en/of beleidsontwikkeling zijn.

Het is een instrument voor verpleegkundigen, artsen, therapeuten en vertrouwenspersonen. Alle professionals binnen welzijnsorganisaties, onderwijs en overheden kunnen hier ook gebruik van maken. Dat geldt ook voor leden van ethische commissies, rechters, politie, advocaten en bewindvoerders. Tot slot voor iedereen die tegen een dilemma of ethische kwestie aanloopt en meer inzicht wil krijgen in ‘hoe te handelen’.

Ik denk op een proactieve manier mee om vervolgens samen tot een afweging en/of advies te komen. Bij gevoelige onderwerpen bied ik met gepaste humor luchtigheid en meer ruimte in het gesprek.

Moreel beraad duurt 90 minuten.

Niranyana coach en praktisch filosoof

Dit zeggen anderen over Moreel beraad

‘Het heeft ons zeker nieuwe perspectieven gegeven, dus we kunnen weer door. Het is wel grappig om te merken dat de gekozen oplossing wel eerder bedacht is maar er toen blijkbaar niet voor gekozen kon worden. Nu, door het gezamenlijke proces denk ik, is het voor iedereen een acceptabele en werkbare oplossing geworden. Mooi hoe dit werkt. En dus goed om vaker te gebruiken. Scheelt, zoals jij al opmerkte, een hoop gepeins en gepieker en heen en weer gepraat. Ga het dus zeker vaker in het team voorstellen als besluitvormingsproces.’

‘Wat ik meeneem is dat  ieder met zijn eigen bril kijkt, vanuit eigen ervaringen, waarden en normen. Door open te staan en te luisteren naar de ander verbreed ik mijn eigen blik. Goed om daar ook in het dagelijkse leven bewust van te zijn!

Het mooie bij Niranyana vind ik dat ieder zijn eigen gedachten, mening kan uitspreken zonder dat daar een oordeel over gegeven wordt. Ieder heeft zijn eigen waarheid…
Niranyana weet een prettige en veilige sfeer te creëren waar ieder tot zijn recht komt.’

Uil-wijsheid - Niranyana coaching en praktisch filosoof

Direct behoefte aan Moreel beraad?

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.

  06 – 249 420 69
  info@niranyana.nl

© 2020 Niranyana Coach & praktisch filosoof - 'Door anders te kijken zie je meer'