De meerwaarde van een praktisch meedenker

Er zijn altijd nieuwe vraagstukken

Als extern commissielid en/of adviseur kijk en denk ik met de organisatie mee. Nieuwe vraagstukken zullen er altijd zijn. Die vragen om een vraagstukken om een nieuwe manier van denken en handelen. What’s new?

Beslissingen onder de loep

Vaak gaat het in beoordelings-, geschillen- en klachtencommissies om het toetsen van beslissingen of keuzes die gemaakt zijn. Iedereen heeft zijn of haar vaste denkpatronen en ook binnen organisaties gelden vaak veel vanzelfsprekendheden. Juist dan is het heel waardevol om een externe adviseur in te huren.

Mijn toegevoegde waarde is dat ik ook casuïstiek overstijgend kijk. De gedachten achter beslissingen onderzoek ik. Vaak wordt vooral gekeken of iemand het goed of fout heeft gedaan. Door de verdiepende vragen die ik stel werp ik een ander licht op de zaak. Welke waarden of belangen spelen er op de achtergrond mee? Is dat feitelijk onderbouwd of meer een subjectieve ervaring? Als commissielid ervaar ik dat mijn vragen en aanvullend perspectief een belangrijke bijdrage vormen.

Waarom doe je wat je doet?

Het belang van filosoferen is dat je met elkaar helder krijgt wat je doet en waarom. Als filosofisch adviseur sta ik organisaties op verschillende terreinen en vraagstukken bij. Ik maak lastige dilemma’s en thema’s zoals discriminatie en ongewenst gedrag bespreekbaar. Ik denk mee bij keuzes over verzuimpreventie, het vergroten van diversiteit en inclusie. Daarmee lever ik een bijdrage bij het maken van passend beleid.

Met mijn frisse blik als buitenstaander herken ik vaste denkpatronen. Ik verhelder begrippen en uitgangspunten. Ook belicht en bevraag ik schijnbare vanzelfsprekendheden. Zo ontstaan er nieuwe ideeën die het beleid en de visie versterken.

Wat is
kenmerkend
aan mij?

Ik ben:

  • Proactief
  • Integer
  • Loyaal
  • Betrouwbaar
  • Empathisch
  • Grappig

Kortom: de ideale kritische deskundige 

Uil-wijsheid - Niranyana coaching en praktisch filosoof

Commissielid of adviseur nodig?

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.

  06 – 249 420 69
  info@niranyana.nl

© 2020 Niranyana Coach & praktisch filosoof - 'Door anders te kijken zie je meer'