Moral injury

Aandacht
voor jou als hulpverlener en de impact van het werk

Meer aandacht voor de impact van het werk en de verlieservaringen die je als hulpverlener doormaakt is van groot belang. Praten over je gevoelens die dit intensieve werk met zich meebrengt en dit bespreekbaar maken is essentieel.
Of je nu politiemedewerker, brandweerman of vrouw, verpleegkundige, ambulancemedewerker, arts, militair, reddingswerker, docent etc. bent, je hebt regelmatig te maken met een opeenstapeling van aangrijpende gebeurtenissen. Dit kan een enorm effect hebben op zowel je mentale als fysieke gezondheid, waardoor je in een overlevingsstand komt. Hierbij is er vaak sprake van een verlies. Het kan bijvoorbeeld gaan om het verlies van je overtuiging dat je iedereen moet kunnen helpen of redden, maar dat dat in de praktijk helaas soms anders is. Of het kan gaan om verlies van je waarden, identiteit en/of wereldbeeld. Allemaal voorbeelden van een Moral injury. Je hiervan bewust zijn is cruciaal!

Verlieskunde

Tijdens de opleiding Verlieskunde heb ik me verdiept in de thema’s verlies, trauma en Moral injury. In mijn werkstuk heb ik onderzocht ‘Hoe hulpverleners met Moral injury beter ondersteund kunnen worden vanuit de Verlieskunde.’ Vernieuwend is dat ik vanuit de Verlieskunde verschillende nieuwe mogelijkheden zie om hulpverleners nog beter te begeleiden. Graag vertel ik hier meer over.

Moral injury

Bij Moral injury, ook wel Morele verwonding, gaat het om gevoelens van schuld, schaamte, je verraden voelen. Het is een worsteling en het is een vorm van verlies, je verliest het vertrouwen in jezelf, in anderen, de organisatie en/of de wereld.

Als hulpverlener werk je veelal vanuit een ideaal, andere willen helpen. Je hebt een sterk moreel besef, een hoog arbeidsethos. Je bent sterk gemotiveerd en stelt hoge eisen aan jezelf en je werkomgeving. Wanneer de praktijk afwijkt van je eigen moreel kompas ben je geneigd om het je persoonlijk aan te trekken. Misschien ervaar je het zelfs onbewust als persoonlijk falen waardoor je overmant kan raken door schuld en/of schaamtegevoelens.

Daarnaast kan het zijn dat je in het werk regelmatig ethische situaties tegenkomt, moet dealen met teleurstelling en verlies van vertrouwen in jezelf, in anderen, in de organisatie waarin je werkt en/of de wereld.

Je morele overtuigingen en verwachtingen worden dan beschadigd, waardoor je regie- en handelingsvermogen verlamd raakt. Dit uit zich vaak in lichamelijke klachten zoals stress, slecht slapen, piekeren, gevoelens van tekortkomen.

Moral injury wordt vaak nog niet als zodanig herkend en erkend, waardoor het meestal onderbelicht blijft. Specifieke aandacht en bewustwording hiervoor is juist essentieel. Zodat jij als zorgverlener beter wordt ondersteund en mentale overbelasting kunt verkleinen of zelfs voorkomen.

De meerwaarde van Verlieskunde voor hulpverleners

Verlieskunde heeft aandacht voor alle vormen van verlies. Verlies van dierbaren, gezondheid, werk, relatie, identiteit, toekomstperspectief, etc.

Ik ben er van overtuigd dat de kennis vanuit de Verlieskunde een belangrijke rol kan spelen in de begeleiding van hulpverleners met een Moral injury. Het herkennen van signalen dat er sprake is van verlies en daar aandacht voor te hebben is een belangrijke stap. De interventies vanuit de Verlieskunde dragen vervolgens bij aan een waardevolle begeleiding met een duurzaam effect, voor nu en later.

Bewust zijn van de impact van verlies in je werk

Wanneer je in je werk regelmatig te maken hebt met een stapeling van ingrijpende gebeurtenissen heeft dat grote impact. Jouw manier van omgaan hiermee (coping) en het ervaren van steun, aandacht en hulp is dan van wezenlijk belang om met plezier en energie je werk te kunnen blijven doen.

Ik heb ervaren dat aandacht voor verlies hier daadwerkelijk een fundamentele bijdrage aan levert. Speciaal hiervoor heb ik een training ontwikkeld om vroeg signalen te herkennen en hoe hier mee om te gaan.

Als praktisch filosoof ondersteun ik onder meer professionals bij de Politie, in de zorg en in het onderwijs. Ik begeleid mensen onder meer bij rouw en verlies, burn-out, PTSS, re-integratie etc.

Uil-wijsheid - Niranyana coaching en praktisch filosoof

Herkenbaar en wil je je ervaring delen?

Je reactie lees ik graag.
Ook als je meer over Moral injury en/of Verlieskunde wilt weten
of benieuwd bent of ik iets voor je kan betekenen, laat het me gerust weten.

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.

  06 – 249 420 69
  info@niranyana.nl

© 2020 Niranyana Coach & praktisch filosoof - 'Door anders te kijken zie je meer'