Vrij voelen…

Gesprekken waarin je stilstaat bij je eigen denken

Door stil te staan bij je eigen denken kom je verder! Met mijn betrokken en vragende houding maak ik je bewust van je eigen denkpatronen. Een goede vraag brengt je naar een diepere laag waar je zelf antwoorden vindt op een (levens)vraag, probleem of dilemma. Je ontwikkelt het vermogen om verder te kijken, op zoek naar de essentie. Je leert om gebeurtenissen betekenis te geven en ze in een breder perspectief te plaatsen.

Professionals bij politie, onderwijs, zorg en welzijn

Ik begeleid onder andere professionals in maatschappelijke beroepen om beter voor zichzelf te zorgen. Juist omdat de werkdruk groot is, de cliënten veelal kwetsbaar en de arbeidsethos hoog, is het voor veel professionals moeilijk om voor zichzelf te kiezen.

Met mijn gesprekken help ik je verder zodat jij gezien en gehoord wordt en je staande houdt bij de dagelijkse uitdagingen in het werk. Waardoor je meer grip én rust ervaart.

Aanbod

Coaching

Persoonlijke aandacht – voor grote en kleine vragen

Heb je een (levens)vraag of een gedachte die je niet loslaat? Heb je te maken met stress, dilemma’s, uitdagende situaties of iets anders waar je niet uitkomt? Heb je een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt? Dit zijn stuk voor stuk onderwerpen waarbij je waarschijnlijk hulp kunt gebruiken.

Coaching ›

Verliesverwerking

Tijdens ons leven komen we verliezen tegen, kleine en grote. Het ene verlies kunnen we bevatten, het andere is zo ondenkbaar dat het een diepere impact heeft. Het ontwricht je leven en roept ondragelijke gevoelens op omdat we iets verliezen dat voor ons uitermate waardevol en onvervangbaar is. Het gaat onder andere over verlies van; werk, gezondheid, ziekte, dood, scheiding, en er niet meer bij willen of kunnen horen.

Verliesverwerking ›

Vertrouwenspersoon

Op zoek naar een extern vertrouwenspersoon?

Je kunt bij mij terecht als je op zoek bent naar extern vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en integriteit.

Vertrouwenspersoon ›

Teamgesprek

Verhelderen > Verruimen > Verbinden > Veranderen

Door Teamgesprek verbind ik mensen en werk. Wil je je team versterken, een belangrijk thema bespreekbaar maken of weten hoe je verzuim kunt verlagen? Samen succesvol en duurzaam veranderen? Ik werk met de vier V’s.

Teamgesprek ›

Moreel beraad

Wat te doen? Hoe te handelen?

Tijdens Moreel beraad begeleid ik de deelnemers bij een dilemma of ethische kwestie. Het is een onderzoek en uitwisseling van argumenten. Hoe verhoudt ons denken zich ten opzichte van ons handelen? Doel is het ontdekken van nieuwe inzichten naar ‘hoe te handelen’. Het kan gaan over een nog te nemen beslissing of er kan worden teruggekeken op een situatie.

Moreel beraad ›

Niranyana coach en praktisch filosoof

‘Ik heb de cursus ‘Mens zijn in de 21e eeuw’, gevolgd onder de bezielende leiding van Niranyana. Zonder zichzelf op de voorgrond te stellen, plooibaar, dienstbaar en wijs doorvragend wist mij  goed aan het denken te zetten. Ik vond het een waardevolle gedachten uitwisselingen  en maakte dat ik uitkijk naar meer. Ik geef zulks niet snel toe maar ik heb er veel van geleerd.’

Uil-wijsheid - Niranyana coaching en praktisch filosoof

Ook anders kijken? Kennismaken?

Bel of mail gerust voor een vrijblijvend gesprek.

  06 – 249 420 69
  info@niranyana.nl

© 2020 Niranyana Coach & praktisch filosoof - 'Door anders te kijken zie je meer'