Mensen anders naar gedachten, gevoelens en situaties laten kijken, waardoor er een breder perspectief ontstaat

We zijn emotionele mensen. Gedachten en gevoelens kunnen je een onprettig gevoel geven die je belemmeren en waardoor je lijdt. Ik ga uit van de beleving en de ervaring die er is. Het hier en nu is het uitgangspunt. Vandaar uit start het onderzoek naar de echte vraag achter de twijfel, het probleem of het dilemma. Door andere vragen te stellen kom je bij een diepere laag. In het gesprek help ik je om je bewuster te worden van je eigen denken en voelen.

Zo wordt helder wat en hoe je denkt, wat je doet en waarom. Je vergroot daarmee je eigenwijsheid, waardoor je je vrijer voelt. In je denken, doen en handelen. Er verschuift iets fundamenteels wat doorwerkt in andere situaties. Je ervaart een breder perspectief waardoor je meer mogelijkheden ziet en je eigen regie vergroot.

Professionals bij politie, zorg, welzijn en onderwijs

Ik begeleid o.a. professionals in maatschappelijke beroepen om beter voor zichzelf te zorgen. Juist omdat de werkdruk groot is, de cliënten veelal kwetsbaar en de arbeidsethos hoog, is het voor veel professionals moeilijk om voor zichzelf te kiezen.

Met mijn gesprekken help ik je verder zodat jij gezien en gehoord wordt en je staande houdt bij de dagelijkse uitdagingen in het werk. Waardoor je meer grip én rust ervaart.

© 2020 Niranyana Coach & praktisch filosoof - 'Door anders te kijken zie je meer'